باسلام.
مفتخریم تا در تاریخ ۶ الی ۹ مرداد ماه ۹۸ در سالن ۲۵D نمایشگاه بین المللی تهران میزبان شما بازدیدکنندگان محترم باشیم.

مرادی اول
مدیریت شرکت دقیق سازان