روش نصب شیر پدالی سیمآب با پدال پلاستیکی 

۱- علمک و تنظیم کننده دما را به شکل زیر روی روشویی نصب کنید.

۲- پایه نصب پدال را طوری روی دیوار قرار دهید که سوراخ پیچ بالایی آن تقریباً بین ۱۰ تا ۱۱ سانتیمتر از کف زمین فاصله داشته باشد.

۳- دو سوراخ برای نصب پایه پدال به‌وسیله مته دیواری نمره ۶ روی دیوار ایجاد کرده و رول‌پلاک‌های کوچک موجود در جعبه را درون آن قرار دهید و پایه را به‌وسیله دوپیچ استیل خودکار ۲٫۵ سانتیمتری روی دیوار محکم کنید.

۴-دو پیچ درپوش شیر دوقلو را باز کرده و درپوش را بردارید .

۵- مطابق تصویر شیر دوقلو را در ارتفاع تقریبی ۲±۵۵ سانتیمتر از زمین روی دیوار قرارداده به‌طوری که سیمگیر تا حد ممکن در راستای پیچهای پایین قرار گیرد. سپس جای سوراخ‌ها را علامت زده و به‌وسیله مته دیواری نمره۷ دو سوراخ برای نصب شیر دوقلو ایجاد کنید.

 

۶- به‌وسیله رول‌پلاک و پیچهای استیل خودکار ۴سانتیمتری موجود در بسته‌بندی شیر دوقلو را روی دیوار محکم کنید.

 

۷- شیلنگ‌های زیر روشویی که از بالا به تنظیم کننده دما متصل شده را به قسمت خروجی های شیر دوقلو وصل کنید.

۸- از شیلنگ‌های موجود در جعبه برای اتصال شیرهای پیسوار به ورودی های شیر دوقلو استفاده کنید.

۹- لوله استیل را به‌وسیله پیچ و مهره به پایه وصل کنید.

۱۰- پدال را با استفاده از پیچ و مهره مخصوص به لوله استیل متصل نمایید.

 

۱۱- کابل استیل را از زیر پدال به درون سوراخ جلو لوله استیل واردکنید تا از پوسته کابل خارج شود. سپس قسمت سر برجسته کابل را درون سیمگیر پدال قرار دهید.

 

 

 

 

۱۲- بست فلزی کابل موجود در بسته‌بندی را روی انتهای کابل بسته و در شیار سیمگیر بالا قرار دهید در این حالت باید محل قرار گرفتن بست را طوری تنظیم کنید که پدال با زمین زاویه تقریبی ۳۵درجه داشته باشد. سپس بست را بیرون آورده، آن را محکم کرده و دوباره جا بیاندازید.

 

 

 

۱۳- در نهایت درپوش شیر را دوباره بسته و برچسب موجود در بسته‌بندی را جهت اطلاع مصرف‌کنندگان جلو روشویی نصب نمایید.

 

توجه۱: جهت تمیز کردن زیر پدال آن را از۲۰سانتیمتر بیشتر بالا نبرید تا موجب آسیب به پوسته کابل نگردد.

توجه۲: از مواد شیمیایی قوی جهت شستشوی لوله استیل و سایر قطعات خودداری فرمایید.